• Home
  • /
  • Shop
  • /
  • Informatieve Lezing: Vrij en Autonoom Mens – Bevrijd jezelf uit het systeem 27/2 Amsterdam (cancelled)

Informatieve Lezing: Vrij en Autonoom Mens – Bevrijd jezelf uit het systeem 27/2 Amsterdam (cancelled)

47.00

Omdat we uit onze omgeving horen dat velen, net als wij, erg geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, organiseren Mariska en ik deze lezing:

Hiervoor hebben we als spreker Daphne Vdf den Hollander uitgenodigd. Zij en haar gezin zijn zelf al vrij & levend mens en zij kan ons alles uitleggen over de inhoud, procedures en ook welke stappen nodig zijn om weer een vrij mens te worden. Uiteraard neemt ze ons ook mee in de achtergrond, geschiedenis en redenen hoezo dit nu van toepassing is en wij, in plaats van mensen, natuurlijk persoon genoemd worden.

De lezing zal plaats vinden in Amsterdam.

Op Zondag 27 februari

Inloop vanaf 13:45
Start lezing 14:00
Deur sluit om 14:00, dus wees op tijd.
Rond 16:30 uur ronden we de lezing af.
Tijdens de lezing is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Natuurlijk hebben we koffie en thee klaar staan en de lekkerste koekjes.

Out of stock

Wist je dat wij als mensen afstand doen van de rechten van een levend wezen?  Dat iedereen bestaansrecht heeft en zeer vermogend is?  

We leven in een rechtenstructuur maar de kennis van hoe het in elkaar zit wordt ons onthouden. Hierdoor denken we dat we vrij zijn maar eigenlijk leven we in een ‘slaafse’ structuur.

De verborgen agenda achter c is om het volledige bezit over de mens te verwerven. Over de ziel, het lichaam/bezit en de geest. We denken een mens te zijn maar voor de wet ben je een natuurlijk persoon. Dit is geen levend mens maar een papieren entiteit die eigendom is van de ‘Staat’. en dit geldt wereldwijd.

in 1933 heeft de failliete VS corporatie (waar ook wij toe behoren) alle burgers als mede-trustees inclusief hun privé bezit, overgeheveld naar een publieke trust. Dat wil zeggen dat alles (mens en bezit) nu publiek is! De wetten zijn niet gewijzigd (grondwet, common law, burgerrechten) alleen hebben ze het systeem over laten gaan, verplaatst naar een trustwetgeving. Dit betekent dat onze oude burgerrechten nog bestaan maar nutteloos zijn geworden omdat de burger (het subject) niet meer bestaat. Het subject, de burger is nu een trustee oftewel de curator van de trust en trustees hebben geen eigendomsrechten. Mensenrechten bestaan nog maar helaas ontbreken mensen in de trust!

Zie je hoe er met termen gegoocheld wordt, maar die wel resulteren in het verlies van onze menselijkheid en onze rechten.

Bij de geboorte aangifte wordt er een zogenaamde geboorte-akte opgemaakt. Dit is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de inschrijving in de Basis Personen Registratie (BPR). Let op het woord ‘personen’, want dat verwijst naar de natuurlijke persoon, de handelsfictie, de NAAM IN KAPITALEN. Vanuit de geboorte akte word je dus geregistreerd als natuurlijk persoon bij de ‘Staat der Nederlanden’. Jouw natuurlijk persoon wordt hiermee eigendom van de firma ‘Nederland’. Dit is door de Staat gedaan zodat je kunt deelnemen aan het economisch verkeer. Bij inschrijving wordt de natuurlijke persoon geschapen, en begint jouw staatsburgerschap van de ‘Staat der Nederlanden’. Je bent echter een mens van vlees en bloed, je bent geen handelsfictie ofwel corporatie. Als staatsburger krijg je een Burger Service Nummer (BSN) en ben je belastingplichtig, en ben je als burger onderhevig aan allerlei burgerwetten (bestuursrecht). 

De mens is zeer vermogend; we hebben namelijk allemaal ‘bestaansrecht’. 

Artikel 22 van de Universele Rechten van de Mens (UVRM) stelt: Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. 

Op de natuurlijk persoon, de handelsfictie, wordt jouw testamentaire geboorte Trust nalatenschap gevestigd en die ontvangt via de internationale beurshandel van de wereldgemeenschap, waarde. 

Wil je precies weten hoe dit allemaal in elkaar zit, hoe jij jouw autonomie terug krijgt, jij jouw bezit kunt beschermen, jouw geboortetrust nalatenschap beneficiair kunt aanvaarden en bovenal, hoe jij (weer) als levend mens kunt gaan leven? Dan is deze lezing beslist iets voor jou.

General Terms and Conditions | Privacy Policy